Zatvori

Uslovi prodaje* Agencija Colonna-1 (u daljem tekstu GradskiPopusti) omogućava i organizuje promotivnu prodaju roba i/ili usluga kao posrednik u ime i za račun Prodavca putem internet stranice www.gradskipopusti.com. Prodavac kao vlasnik robe i/ili usluge se obavezuje da će ugovoreni promotivni robu i/ili usluge isporučiti na najkvalitetniji mogući način, poštujući sve standarde kvaliteta i savesnog privrednika. Obaveza internet stranice www.gradskipopusti.com je da po najvišim standardima poslovanja organizuje i vodi promotivnu prodaju.
* GradkiPopusti nije vlasnik, niti u svom vlasništvu ima robu i/ili usluge koje promotivno nudi putem svojih internet stranice www.gradskipopusti.com, pa stoga ne može ni da bude odgovoran za potencijalne pravne i materijalne nedostatke robu i/ili usluge, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korišćenja robe i/ili usluga koje nudi. Za sve eventualne nedostatke u vezi sa isporukom ili manjkavosti robe i/ili usluga koje Podavac pruža odgovoran je isključivo taj Prodavac. GradskiPopusti ni na koji način ne može da bude odgovorna za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga koje promotivno prodaje.
* Kupon je dokaz o kupovini određene robe i/ili usluga po uspešnom završetku promotivne prodaje i izdaju se na ime Krajnjeg korisnika-kupca ili na ime koje odredi Krajnji korisnik-kupac. Kuponi obavezno moraju da sadrže ime Krajnjeg korisnika-kupca ili ime koje odredi Krajnji korisnik-kupac, oznaku-kod Kupona, vrstu i model robe i/ili usluge, rok, način, mesto u kom Krajnji korisnik-kupac može po uspešnom završetku promotivne prodaje da podnese zahtev za izvršenje prava iz Kupona, a po potrebi i druge podatke.
* Svi Kuponi za kupovinu robe i/ili usluga koje za Prodavca izda internet stranica www.gradskipopusti.com, a koja su ispisani sa internet stranice www.gradskipopusti.com, ili bilo koje Web stranice povezane sa internet stranicom www.gradskipopusti.com su promotivni Kuponi koji se nudi kupcima ispod nominalne vrednosti, i koje su podložni uslovima i pravilima internet stranici www.gradskipopuusti.com, kao i pravilima Prodavca koji učestvuje u određenoj promotivnoj akciji. Uspešnim završetkom promotivne prodaje smatra se slučaj kada se prikupi najmanji minimalan broj Krajnjih korisnika-kupaca za određenu robu i/ili uslugu. Minimalan broj kupaca uvek se navodi uz određenu ponudu.
* Za kupovinu bilo koje robe i/ili usluge koje nudimo od Vas se zahteva prethodno otvaranje korisničkog računa tj. registracija.. Otvaranje korisničkog računa je neophodno kako bi Vi imali lagan i jednostavan pristup štampanju Vaših porudžbina, pregledu ranijih kupovina i kako bi lako uređivali vaša podešavanja.
Prava iz Kupona kod Prodavca:
- Kupon se odnosi samo na robu i/ili usluge koji prodaje Prodavac, ne može da se odnosi na troškove poštarine ili manipulativne troškove.
- Samo jedan Kupon sme da se koristiti po porudžbini, osim ako drugačije nije odredio sam Prodavac.
- Kreditiranje je u isključivoj nadležnosti Prodavca.
- internet stranica www.gradskipopusti.com i Prodavac nisu odgovorni za izgubljen ili ukraden Kupon.
- Kupon se ne može kombinovati sa drugim poklon-kuponom, kuponom ili potvrdama trećih lica, promocijama, ne može se reprodukovati niti prodavati, osim u slučaju ako je to izričito određeno u pojedinoj promotivnoj ponudi.
- Svaka upotreba Kupona koja nije u skladu sa uslovima i pravilima korišćenja biće rezultat prestanka važenja Kupona.
- Valjanost Kupona ističe na datum koji je naznačen na njoj i ne možete je produžiti
Registracijom/otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici internet stranice www.gradskipopusti.com smatra se da je korisnik ove Uslove prodaje u celosti pročitao, razumeo i prihvatio.

Kupljeno:
-
. 0 RSD želim ovo