Zatvori

Uslovi korišćenjaUvodne Odredbe
Agencija Colonna-1, vlasnik internet stranice www.gradskipopusti.com želi Vam dobrodošlicu na svojoj internet stranici. Na ovoj internet stranici se promovišu i prodaju, pod posebnim cenama sa popustom, robe i/ili usluge trećih lica-Prodavca. Cene roba i/ili usluga koje su ponuđene na našoj internet stranici su snižene cene sa popustom od 10%-90% i važe za određeni vremenski period, u određenim količinama. Posredstvom naše internet stranice, krajnji korisnik (Vi) kupuje robu i/ili usluge od određenog Prodavca, koristeći internet stranicu www.gradskipopusti.com, u skladu sa uslovima i pravilima navedenim u nastavku, koje krajnji korisnik u potpunosti i bezrezervno prihvata. Pre nego što krenete sa pregledanjem sadržaja internet stranice www.gradskipopusti.com molimo Vas da proverite da li ste saglasni sa dole navedenim uslovima, budući da će svako dalje pregledanje sadržaja na internet stranici www.gradskipopusti.com podrazumevati vaše izričito i bezuslovno prihvatanje uslova korišćenja. Ovi Uslovi korišćenja propisuju uslove i pravila koji se odnose na korišćenje internet stranice www.gradskipopusti.com od strane Krajnjih korisnika. Korišćenjem ovih internet stranica www.gradskipopusti.com (izuzev u slučaju prvog čitanja ovih Uslova), Krajnji korisnici iskazuju da se slažu sa ovde iznesenim uslovima i pravilima i pristaju na korišćenje internet stranice www.gradskipopusti.com u skladu s njima. Pravo korišćenja ovih internet stranica je lično pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik je lično odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki na mestima gde one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da, iako je Internet opšte sigurna okolina, ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su van kontrole internet stranice www.gradskipopusti.com. Stoga, internet stranica www.gradskipopusti.com ne može biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vreme prenosa informacija na Internetu. Iako je cilj internet stranice www.gradskipopusti.com da ovu internet stranicu učini dostupnom 24 časa dnevno i to 7 dana u nedelji, internet stranice ponekad možda neće biti dostupne iz nekih razloga, uključujući i njihovo rutinsko održavanje. Krajnji korisnik se slaže i prihvata da zbog razloga, koji su kako pod, tako i izvan kontrole internet stranice www.gradskipopusti.com pristup internet stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.
Definicije
Internet stranica www.gradskipopusti.com pruža interaktivnu online uslugu putem Web sajta/stranice na domenu www.gradskipopusti.com, kojom upravlja www.gradskipopusti.com na World Wide Web mreži (u tekstu dalje - "Internet"). Usluga se sastoji od pružanja informacionih usluga upravljanja sadržajem i sprovođenja finansijskih transakcija. Navedene usluge zajednički pružaju internet stranica www.gradskipopusti.com, partnerske firme i treće strane. Pod pojmom „Web sajta/ stranice“ u ovim Uslovima korišćenja podrazumevaju se sve internet stranice koje se nalaze unutar domena www.gradskipopusti.com. Korišćenjem ovih internet stranica izjavljujete da ste upoznati i saglasni s ovde iznesenim uslovima korišćenja i pravilima. Ukoliko se sa ovde navedenim uslovima korišćenja i pravilima ne slažete, molimo vas da se suzdržite od upotrebe ovih internt stranica.
- Internet stranica: www.gradskipopusti.com,
- Prodavac: svaki spoljni Prodavac koji koristi internet stranicu www.gradskipopusti.com za prodaju i/ili pružanje roba i/ili usluga Korisnicima po promotivnim cenama sa popustom,
- Roba i/ili usluga: ponude dostupne na internet stranici www.gradskipopusti.com po promotivnim cenama sa popustom,
- Krajnji Korisnik: svaka osoba koja na bilo koji način kako neposredno tako i posredno koristi ili je koristila usluge internet stranice www.gradskipopusti.com.
- Kupon: dokument koji elektronskim putem, preko svoje elektronske adrese (e-mail), Krajnji korisnik dobija nakon ostvarene kupovine, a koji nosi jedinstveni kod. Krajnji korisnik saopštava kod Prodavcu kako bi preuzeo proizvode/usluge,
- Ponuda: ponuda robe i/ili usluge na internet stranici www.gradskipopusti.com.
- Kredit: kredit se koristi za kupovinu robe i/ili usluge na internet stranici www.gradskipopusti.com.
Promena uslova
Internet stranica www.gradskipopusti.com zadržava pravo izmene ili ukidanja bilo kog segmenta poslovanja, u bilo kojem trenutku, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vreme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje stranica. Takođe, Internet stranica www.gradskipopusti.com može prestati da šalje bilo koji deo informacija ili bilo koju vrstu informacija, može promeniti ili ukinuti bilo koji način prenosa podataka i može promeniti brzinu prenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Internet stranica www.gradskipopusti.com zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukoliko to smatra potrebnim, da ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja Web stranica i / ili Izjavu o poverljivosti podataka. Predmetne izmene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, stoga savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Uslovima korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka, kako bi bili informisani o eventualnim promenama. U slučaju da dođe do promene Uslova korišćenja i / ili Izjave o poverljivosti podataka, a Krajnji korisnik nastavi da koristi našu internet stranicu, smatra se da prihvata Uslove korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka u izmenjenom obliku. Svaka eventualna izmena ili brisanje uslova korišćenja važeća je za treća lica odmah po objavi na internet stranici www.gradskipopusti.com. Svako korišćenje, osim upoznavanja sa izmenama uslova, predmetnih internet stranica od strane Krajnjeg korisnika nakon takve promene podrazumevaće se kao prihvatanje tih promena.
Uslovi kupovine
Krajnji korisnik može kupovati robu i/ili usluge na internet stranici www.gradskipopusti.com, samo ukoliko je registrovan i ulogovan na internet stranici www.gradskipopusti.com. Svaka ponuda ima posebno istaknut deo za napomenu, gde su istaknute sve pojedinosti i specifičnosti u vezi te ponude. Krajnji korisnik može ponudu platiti putem uplatnice, e-bankinga. Ukoliko korisnik plati ponudu nakon istaknutog roka za uplatu, uplaćeni iznos se prebacuje korisniku na kredit, koji kasnije može biti iskorišćen za plaćanje prve sledeće ponude koju korisnik naručuje. Ukoliko korisnik plati manji iznos od navedenog za određenu ponudu, taj iznos će se preneti na njegov kredit. Korisnik može onda ponovo kupiti tu ponudu uz doplatu (delimično plaćanje iz kredita i ostatak uplatnicom). Ukoliko je ponuda još uvek aktivna, a ukoliko je ponuda istekla, taj iznos može iskoristiti prilikom sledeće kupovine. Svaka kupovina na internet stranicama www.gradskipopusti.com se smatra finalnom i internet stranica www.gradskipopusti.com ne vraćaju korisniku uplaćen iznos novca, ukoliko korisnik nije u mogućnosti da iskoristi kupljenu uslugu/proizvod u periodu do kad važi iskorišćenje ponude.
Krajnji korisnik
Internet stranica www.gradskipopusti.com, kao i bilo koje druge stranice, sada ili kasnije sadržane, ili na drugi način dostupne, putem spoljnih linkova sa Internet stranicama www.gradskipopusti.com privatno su vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih internet stranica mora biti u skladu s ovim Uslovima korišćenja. Obaveza Krajnjih korisnika je da sve njihove aktivnosti u vezi s korišćenjem ovih internet stranica budu u skladu s pozitivnim propisima Republike Srbije. Krajnji korisnici ne smeju putem ovih Web stranica da objavljuju ili prenose bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, ili na drugi način nepoželjan u odmerenoj komunikaciji, koji podstiče na protivpravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis i koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja internet stranice www.gradskipopusti.com, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Bilo kakvo ponašanje Krajnjih korisnika, koje prema diskrecionoj proceni internet stranice www.gradskipopusti.com ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog Krajnjeg korisnika u korišćenju ili uživanju u ovim internet stranicama strogo je zabranjeno. Krajnji korisnik ne sme koristiti ove internt starnice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, verske, političke ili nekomercijalne promocije, uključujući pozivanje korisnika ovih internet stranica na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju ili potencijalnu konkurenciju internet stranice www.gradskipopusti.com Krajnji korisnik je odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme, uključujući kompletan softver i hardver koji poseduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje ovih Internet stranica kao i sve sa tim povezane troškove. kuponholik.com nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posledica korišćenja ovih Web stranica. Krajnji korisnici internet stranice www.gradskipopusti.com mogu uredništvu dostavljati pitanja, komentare, beleške, predloge i ideje u vezi sa sadržajem intrnet stranica, sve dok nisu nezakonite, opscene, klevetničke, preteće i ne ugrožavaju privatnost i autorska prava internet stranice www.gradskipopusti.com ili treće strane, ako ne sadrže viruse, nisu deo političke/predizborne kampanje, lančana pisma, masovna pošta ili neki drugi vid spam-a. Krajnji korisnik se obavezuje da ne koristi lažnu email adresu ili predstavlja drugo lice. Internet stranica www.gradskipopusti.com zadržava pravo, ali ne i obavezu, da ukloni ili izmeni takve informacije.
Intelektualna svojina
Svi materijali koji se nalaze na internet stranici www.gradskipopusti.com pravo su internet stranice www.gradskipopusti.com ili se koriste uz izričito odobrenje nosilaca autorskih prava kao i nosilaca prava na žigovima i/ili dizajnu. Kopiranje, distribucija, prenos, objavljivanje, povezivanje, duboko povezivanje ili menjanje na bilo koji drugi način ovih internet stranica bez izričitog pismenog odobrenja internet stranice www.gradskipopusti.com strogo je zabranjeno! Kršenje ovih uslova koje može imati za posledicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava bilo kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva i može dovesti do pokretanja građanskih ili trgovačkih postupaka i/ili do krivičnog gonjenja protiv počinioca. Ove Web stranice sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom i druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih lica, uključujući ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i celi sadržaj internet stranice www.gradskipopusti.com, a u skladu s propisima Republike Srbije. Internet stranica www.gradskipopusti.com je nosilac autorskih prava u vezi sa odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem. Krajnji korisnik ne sme menjati, objavljivati, prenositi, učestvovati u prenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorišćavati bilo koji sadržaj, u celosti ili delomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite upotrebe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja internet stranice www.gradskipopusti.com i nositelja autorskih prava. Krajnji korisnik neće na ovim internet stranicama postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnim bilo kakav materijal koji podleže autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. kuponholik.com nema nikakvu obavezu da izveštava Krajnjeg korisnika, ili da mu pomaže da odredi da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zloupotrebom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva ili bilo kakvih problema nastalih u vezi sa objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni deo ovih Web stranica, Krajnji korisnik garantuje da je nositelj prava nad tim materijalima izričito dao internet stranici www.gradskipopusti.com besplatno, stalno, nepovratno, neekskluzivno pravo i licencu za korišćenje, reprodukciju, modifikovanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (delimično ili u celosti) na području celog sveta. Krajnji korisnik takođe daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za njihovu sopstvenu upotrebu. Time Krajnji korisnik daje pravo internet stranici www.gradskipopusti.com da menja, kopira, objavljuje i distribuira bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na ovim internet stranicama. Objavom na ili putem ovih internet stranica Krajnji korisnik je internet stranica www.gradskipopusti.com dao besplatnu, pravno valjanu, nepovratnu i neekskluzivnu licencu za upotrebu, reprodukciju, menjanje, objavljivanje, prilagođavanje, distribuciju, prevođenje i prikazivanje te komunikacije, same ili kao dela veće celine, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje tehnologije, bilo poznate ili kasnije razvijene, kao i deljenje takvih prava s višestrukim korisnicima te licence.
Odgovornost
Krajnji korisnik se izričito slaže da korišćenje internet stranice www.gradskipopusti.com vrši isključivo na sopstvenu odgovornost. Internet stranica www.gradskipopusti.com, kao ni jedan od zaposlenih u GradskiPopusti, agenata internet stranice www.gradskipopusti.com ili trećih lica, pružalaca usluga ili licenciranih privrednih društva ne garantuju da upotreba ove internet stranice neće biti prekinuta ili da će biti bez grešaka. Internet stranica www.gradskipopusti.com i ostala gore navedena lica ne garantuju za posledice koje mogu nastati upotrebom ove internet stranice ili za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, robe i/ili usluge date preko ovih internet stranica. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete ili moguće povrede prouzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u liniji, krađom, uništenjem ili neovlašćenim prisupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanje, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da internet stranica www.gradskipopusti.com nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih lica i da rizik od štete koja može nastati kao posledica navedenog u potpunosti pada na teret Krajnjeg korisnika. kuponholik.com ili drugo fizičko/pravo lice uključeno u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih Web stranica ili njima povezanog sadržaja, kao i bilo koji softver, će biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja ovih internet stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uslovi korišćenja ovde određeni imaju odnositi na celokupan sadržaj internet stranica www.gradskipopusti.com. Uključujući i sve predhodno navedene uslove, internet stranica www.gradskipopusti.com, pružaoci informacija, ili partneri koji uređuju sadržaj, neće biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje greške, netačnosti ili nedostatke, neprikladnost ili nedostatak informacija koje se nalaze na ovim internet stranicama, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prenosu informacija o Krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizilaze ili mogu proizaći. Internet stranica www.gradskipopusti.com i ostala gore navedena lica neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke trećih lica, uključujući i izgubljenu dobit. Internet stranica www.gradskipopusti.com nije odgovorno za bilo kakav sadržaj koji Krajnji korisnik, pretplatnik, neovlašćeni korisnik ili bilo koje treće lice može postaviti na ove internet stranice. Bilo kakav sadržaj koji je postavljen, a koji jeste ili se može smatrati neprikladnim, može u svakom trenutku biti uklonjen od strane internet stranica www.gradskipopusti.com. Internet stranica www.gradskipopusti.com zadržava pravo promene, prilagođavanja, izmene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji proceni da je neprikladan. Internet stranica www.gradskipopusti.com ima pravo, ali ne i obavezu, da u svakom trenutku nadgleda sadržaj na ovim Web stranicama, uključujući bilo koje chat sobe i forume koji bi mogli biti sadržani kao deo ovih Web stranica, a kako bi osigurala skladnost i poštovanje ovih Uslova korišćenja, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane kuponholik.com kao i skladnost s bilo kojim odgovarajućim zakonom, propisom ili drugim aktom. Bez ograničenja od prethodno navedenih stavki, internet stranica www.gradskipopusti.com zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala koji prema ličnoj proceni nije u skladu sa ovde postavljenim pravilima ili koji na bilo koji drugi način nije u skladu sa uslovima korišćenja. Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim internet stranicu www.gradskipopusti.com njegove odgovorne osobe, zaposlene i agente, od svih zahteva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom ovih interneteb stranica od strane Krajnjeg korisnika. Ukidanje lozinke i korisničkog računa Internet stranica www.gradskipopusti.com može da raskine poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Internet stranica www.gradskipopusti.com zadržava pravo da trenutno ukine bilo koje lozinke ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje internet stranica www.gradskipopusti.com, prema svojoj diskrecionoj oceni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštovanja ovih Uslova od strane Krajnjeg korisnika. U slučaju ukidanja lozinki ili Korisničkih računa Uslovi korišćenja precizirani odredbama o Promeni uslova, Krajnjem korisniku, Intelektualnoj svojini i Odgovornosti neće prestati da važe između Krajnjeg korisnika i internet stranice www.gradskipopusti.com.
Web stranice trećih lica
Internet stranica www.gradskipopusti.com se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih lica, na koje bi se moglo pristupiti sa internet stranica www.gradskipopusti.com. U slučaju da Krajnji korisnik pristupi internet stranicama trećih lica, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumeva svako isključenje odgovornosti internet stranice www.gradskipopusti.com. Mišljenja, saveti, izjave, usluge, ponude, ili druge informacije ili sadržaj postavljen od trećih lica, uključujući javne pružaoce informacija ili bilo koje krajnje korisnike, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od internet stranice www.gradskipopusti.com. Ni internet stranica www.gradskipopusti.com, niti bilo koji treći pružalac informacija ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namenu. GradkiPopusti sadrži veze na web stranice trećih lica koje održavaju drugi pružaoci sadržaja. GradskiPopusti ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kog sadržaja na internet stranicama www.gradskipopusti.com postavljenog od strane korisnika, trećih lica ili neovlašćenih korisnika. Veze na Web stranice trećih lica su postavljene radi reklame, upućivanja, ili slično, a ne kao potvrda od strane Internet stranice www.gradskipopusti.com o sadržaini na stranicama trećih lica i time internet stranica www.gradskipopusti.com izričito negira bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili tačnošću materijala na Web stranicama trećih lica. Ako krajnji korisnik odluči da pristupi Web stranicama trećih lica, on to čini na sopstvenu odgovornost. Ukoliko niste u poslovnom odnosu sa internet stranicom www.gradskipopusti.com/GradkiPopusti, ne smete postaviti link na internet stranicu www.gradskipopusti.com Web stranice s bilo koje druge Web stranice.Internet stranica www.gradskipopusti.com zadržava pravo da povuče svoju dozvolu za postavljanje bilo kojih linkova u bilo kojem trenutku, a prema ličnoj diskrecionoj proceni.
Sadržaj Web stranica
Sadržaj koji je dostupan na ovim internet stranicama, često, predstavlja mišljenja i ocene odgovarajućeg pružaoca informacija, Krajnjeg korisnika, ili drugog korisnika koji nije u ugovornom odnosu internet stranice www.gradskipopusti.com ne autorizuje te informacije te stoga ne može biti odgovoran za tačnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, saveta, ili izjave koja je objavljena na internet stranici www.gradskipopusti.com, od strane bilo koga ko nije ovlašćeni zaposleni u GradskiPopusti, ili koji ne radi po osnovu ugovornog odnosa sa GradskiPopusti neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu s tim što se Krajni korisnik oslonio na informacije dobijene putem internet stranica www.gradskipopusti.com. Na Krajnjem korisniku je sva odgovornost da oceni tačnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, saveta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem ovih Web stranica. kuponholik.com nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobijene na internet stranice www.gradskipopusti.com.
Razno
U slučaju da je neka od stavki ovih Uslova korišćenja ništavna, takva ništavnost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uslova, pa će preostali delovi ovih Uslova ostati na snazi, a ništavna odredba će se zameniti valjanom odredbom koja po smislu i pravnoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uslova korišćenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava. Zabranjeno je korišćenje internet stranica www.gradskipopusti.com osobama mlađim od 14. godina. Za sve pravne sporove koji mogu da nastanu vezano za korišćenje internet stranica www.gradskipopusti.com, strane u sporu će prvo pokušati da reše spor mirnim putem, u roku od 30 dana od registrovanja spora u GradskiPopusti. U slučaju da spor ne bude rešen u naznačenom roku, za njegovo rešavanje biće nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu.
Registracijom / otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici www.gradskipopusti.com smatra se da je Krajnji korisnik ove Uslove korišćenja u celosti pročitao razumeo i prihvatio.

Kupljeno:
-
. 0 RSD želim ovo