Zatvori

Shoping festival Istanbul 2018, 3 noći sa doručkom 22.08.2018. uz kupon 85e!

Kupon, Shoping festival Istanbul 2018, 3 noći sa doručkom 22.08.2018.

Ponuda kupona obuhvata:
-  Shoping festival Istanbul 2018, 3 noći sa doručkom 22.08.2018. uz kupon 85e!
Aranžman obuhvata:
prevoz turističkim autobusom-16 do 90 sedišta, na datoj relaciji prema programu (AC, dvd)
smeštaj u hotelu 3* , usluga na bazi tri noćenja sa doručkom (doručak-švedski sto)
smeštaj u 1/2, 1/3 sobama
stručno vođstvo puta
troškovi organizacije putovanja
Aranžman ne obuhvata:
doplatu za 1/1 (jednokrevetnu ) sobu 50 evra
individualne troškove
medjunarodno putno osiguranje 600,00 din.
polazak iz Novog Sada (minimum 4 osobe) 10 evra
fakultativne izlete:
     * Aja Sofija + Plava Džamija + Hipodrom+ Topkapi palata – 40 evra( cena obuhvata ulaznice i usluge vodiča)
     * Krstarenje Bosforom i Carigradska Patrijaršija  – 20 evra (cena obuhvata vožnju brodom i usluge vodiča)
     * Obilazak Dolmabahče palate -25 evra (cena obuhvata ulaznice za palatu i usluge vodiča )
     * Panoramski obilazak grada 10 evra
     * Tursko veče- (cena obuhvata večeru i 2 lokalna pića po izboru ) 30 evra
*** Paket: obilazak grada+ Aja Sofija+ Plava Džamija+Hipodrom+Topkapi Palata- 45 evra
- Napomena:
Pre kupovine kupona pozvati agenciju radi provere da li ima još uvek slobodnih mesta. 
Po dobijanju kupona odmah izvršiti rezervaciju - poslati broj kupona, ime i prezime putnika, termin, destinaciju, broj pasoša i matični broj na info@lavli.rs (Na taj način se prijavljujete za putovanje). Vreme i mesto polaska je informativnog karaktera, dva dana pre putovanja agencija šalje sms obaveštenje o tačnom mestu i vremenu polaska.
- Jedan kupon je za jednu osobu.
- Jedna osoba može kupiti više kupona.

 LAVLI Travel
Adresa:
Budimska 7 Beograd
Telefon:
011 3290 988
011 2769 188
Istanbul (nekada: Konstantinopolj, Carigrad) se nalazi na ulazu u Bosforski moreuz, a njegovo istorijsko srce smešteno je oko prirodne luke poznate i kao  Zlatni rog. Sa svojih 8.803.468 (11.372.613 sa periferijom) stanovnika, najveći je  grad Turske i jedan od najvećih evropskih gradova. Sedište istoimene oblasti, dok je delu grada poznatom kao Fanar sedište Vaseljenskog patrijarha. Istanbul je grad u kome se susreću mnoge civilizacije i čiji su tragovi vidljivi širom grada.
ISTANBUL
6 dana/3 noći
Istanbul 2018.
22.08.-27.08.2018.
19.09.-24.09.2018.
Plan putovanja:
1. Dan -Beograd-Niš
Polazak grupe sa parkinga prko puta Sava Centra  oko 16.00h. Noćna vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama za odmor.
2. Dan -Istanbul
Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Fakultativni odlazak na panoramsko razgledanje grada (Galata most, Taksim, Zlatni rog. Silazak na Bosfor, Palata Dolma Bahče, povratak u istorijski deo Istanbula). Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
3. Dan -Istanbul
Doručak. Slobodno vreme. Fakultativno odlazak na krstarenje Bosforom i obilzak Fener-Vaseljenske Carigradske Patrijaršije  uz pratnju  vodiča. Slobodno popodne ili odlazak u tržni centar. Fakultativni odlazak na Tursko veče u restoranu Gar. Noćenje.
4. Dan -Istanbul
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti. Fakultativni obilazak znamenitosti Istanbula – Plato Topkapi ( Plava Džamija, Aja Sofija, Dvorac Topkapi). Slobodno vreme. Noćenje.
5. Dan - Istanbul-Beograd
Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativni obilazak Dolmabahce palate, slobodno vreme u gradu. Polazak za Srbiju. Vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama za odmor.
6. Dan -Beograd
Dolazak u Beograd u jutarnjim  satima.
Cena aranžmana: 109 evra
Cena uz kupljen kupon: 85 evra
Mogući načini plaćanja :
1) 40% prilikom rezervacije ostatak 10 dana pre putovanja.                             
2) 50% prilikom rezervacije ostatak na jednake rate čekovima građana do 15.08.2018.
3) platnim karticama
Uslovi plaćanja:
U dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po prodajnom kursu banke Intese.
Aranžman obuhvata:
prevoz turističkim autobusom-16 do 90 sedišta, na datoj relaciji prema programu (AC, dvd)
smeštaj u hotelu 3* , usluga na bazi tri noćenja sa doručkom (doručak-švedski sto)
smeštaj u 1/2, 1/3 sobama
stručno vođstvo puta
troškovi organizacije putovanja
Aranžman ne obuhvata:
doplatu za 1/1 (jednokrevetnu ) sobu 50 evra
individualne troškove
medjunarodno putno osiguranje 600,00 din.
polazak iz Novog Sada (minimum 4 osobe) 10 evra
fakultativne izlete:
     * Aja Sofija + Plava Džamija + Hipodrom+ Topkapi palata – 40 evra( cena obuhvata ulaznice i usluge vodiča)
     * Krstarenje Bosforom i Carigradska Patrijaršija  – 20 evra (cena obuhvata vožnju brodom i usluge vodiča)
     * Obilazak Dolmabahče palate -25 evra (cena obuhvata ulaznice za palatu i usluge vodiča )
     * Panoramski obilazak grada 10 evra
     * Tursko veče- (cena obuhvata večeru i 2 lokalna pića po izboru ) 30 evra
*** Paket: obilazak grada+ Aja Sofija+ Plava Džamija+Hipodrom+Topkapi Palata- 45 evra
VAŽNA NAPOMENA:  Prtljag putnika sme da sadrži isključivo  stvari za ličnu upotrebu, i jedan kofer po osobi. Svi dodatni koferi, vece kese se napalcuju po tarifi prevoznika
Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 25 putnika.
Minimum za realizaciju putovanja je 45 putnika.
FAKULTATIVNI IZLETI: Izleti se organizuju u saradnji sa lokalnim partnerom. Cene izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije…OPIS I LOKACIJA HOTELA: Hotel  3* (Grand Oral, Grand Emin, Emin, Hivas , Buyuk Paris, Metro ...) se nalazi u istorijskom delu grada ,Laleli i Aksaraj. Sobe sa TWC, 1/2 i 1/2 + 1 . Usluga u hotelu je noćenje sa doručkom na bazi švedskog stola. Ime hotela biće poznato 7 dana pred putovanje.
Rok za prijavu: do popune slobodnih mesta, broj mesta ograničen
Napomena: Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
VAŽNE NAPOMENE – MOLIMO VAS DA IH PROČITATE
Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni. ONLINE rezervacija se smatra ugovorom. Slanjem svojim podataka prihvatate Opste uslove putovanja agencije Lavli travel koje možete pogledati ovde   
* Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. Moguće je doplatiti sedišta u II i III redu po ceni od 15 € po osobi, u IV i V redu po ceni od 10 € po osobi. Postoji i mogućnost biranja ostalih sedišta, ukoliko su raspoloživa, po ceni od 7€ po osobi. Ukoliko na put ide dupli autobus (dubledecker), cena doplate željenog sedišta na donjem nivou je 10€ po osobi, dok je prva sedišta na spratu („šoferka”) moguće rezervisati po ceni od 15 € po osobi, a ostala željena sedišta na spratu autobusa po ceni od 7 € po osobi.
* ZAUSTAVLJANJE RADI USPUTNIH ODMORA PREDVIĐENO JE NA SVAKIH 3,5 DO 4 SATA VOŽNJE NA USPUTNIM STAJALIŠTIMA, A U ZAVISNOSTI OD RASPOLOŽIVOSTI KAPACITETA STAJALIŠTA I USLOVA NA PUTU.
* NAPOMINJEMO DA JE PUTOVANJE GRUPNO, I TOME JE SVE PODREĐENO. PREMA TOME POTREBNO JE JASNO SAGLEDAVANJE SITUACIJE DA SU U VOZILU, MUZIKA I FILMOVI KOJI SE PUŠTAJU, NEUTRALNI PO SVOM SADRŽAJU, TEMPERATURA U VOZILU NE MOŽE SE INDIVIDUALNO ZA SVAKO SEDIŠTE PODEŠAVATI, I IMAJTE U VIDU DA ONO ŠTO JE ZA NEKOGA TOPLO, ZA DRUGOG JE HLADNO I SL. DAKLE, ZA GRUPNO PUTOVANJE POTREBNO JE PUNO RAZUMEVANJE MEĐU PUTNICIMA I OSEĆAJ KOLEKTIVIZMA.
* Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
* Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
* Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
* Dva dana pre polaska organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska.
* Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
* Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti.  Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
* Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
* Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
* Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
* Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
* Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
* U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 5 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
* Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...)
* Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
* Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
* Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija. Iskoristi i uzmi popust.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Lavli travel,licenca OTP br.10-2013
Cenovnik br. 2 od 21.05.2018.
Uskoro
uskoro

Shoping festival Istanbul 2018, 3 noći sa doručkom 22.08.2018. uz kupon 85e!

450 RSD umesto 900 RSD

900 RSD Vrednost
50% Popust
450 RSD UštedaDo isteka ponude preostalo je:

16 kupljenih vaučera

Ponuda je uspela
Ponuda je istekla
Bali detoxPregledajte slične proizvode...

Kupljeno:
-
. 0 RSD želim ovo